Pod dojmem LJS / slova zamyšlení

Růže

Koukám na kytku – ty barvy a tvary – taková krása.

K čemu nám V∴S∴V∴ dal krásu? Také nám dal schopnost krásu vnímat.

Dal ji i zvířatům? Vnímá někdy kráva květinu i jinak než jako potravu?

Snad, někdy... vždyť i u lidí je schopnost vnímat krásu různá a u každého člověka se tato schopnost mění v čase.

Často cítím, jak zahlceni každodenními běžnými starostmi, tuto schopnost téměř ztrácíme.

Ale když se nám podaří je odložit, podobně jako při vstupu do chrámu odkládáme záležitosti profánního světa, stáváme se ke kráse mnohem vnímavějšími.

A tak mě napadá, že právě proto nám ji V∴S∴V∴ dal.

Dal nám krásu i schopnost ji vnímat, aby nám pomohl povznést se, zamyslet se a hledat.

Hledat nejen potravu pro naše tělo.