Tvůrci a tvorba / slova zamyšlení

Na světě jsou dva druhy tvůrců; jedni z nich se zabývají objekty – básníci, malíři, sochaři, hudebníci, ti všichni pracují s objekty, předměty, melodií, notami, kompozicí něco vytvářejí; druzí jsou mystici, vytvářejí sami sebe. Nepracují s objekty, ale subjekty; pracují sami na sobě, na své vlastní bytosti. A právě oni jsou skuteční tvořitelé, skuteční básníci, protože sami sebe utváří v mistrovské dílo.

Ty sám v sobě nosíš skryté mistrovské dílo, jenomže si stojíš v cestě. Uhni stranou, poodejdi, podívej se z jiného úhlu a mistrovské dílo se ti odhalí. Každý je mistrovským dílem, protože ničemu nižšímu Velký Stavitel Všehomíra, život nikdy nedává. Každý z nás v sobě po mnoho životů nosí skryté mistrovské dílo, jenomže nevíme, kdo jsme a kam jdeme. Tak se jen snažíme na povrchu někým stát. Vytváříme pózu, falešnou vlastní tvář.

Odhoď myšlenku na to někým se stát, protože ty už mistrovské dílo jsi. Nelze tě vylepšit. Musíš k tomu jen dojít, poznat to a uskutečnit. Stvořil tě sám Velký Stavitel Všehomíra, nemůžeš být dokonalejší. Přesto se musíš stále snažit pochopit sama sebe, svůj úkol – tvorbu, co jsi a kam kráčíš.