Galerie D. Ř.

Má dlouhá cesta za poznáním, díky výtvarnému oboru a mnohaleté tvůrčí výtvarné práci. Od střední školy keramické v Bechyni jsem byl fascinován tvorbou egyptských umělců. Zde jsem poprvé uviděl výtvarné zpracování a pro mě v té době neznámé, tajemné znaky. Zájem se rozšiřoval a přiřadily se gotické znaky, keltské runy, zpracování tajemných portrétů v galerii na Karlštejně od mistra Theodorika. Na AVU přišly další podněty – William Blake, Picasso, Salvador Dalí, Chagall a mnoho dalších. Vnitřní pnutí a vlastní hledání věcí tajemných, mě přivedlo ke knize knih, taroku, k Šalamounově chrámu a odtud již jen krůček k poznání a tvorbě na téma SZ. Má snaha o výtvarné ztvárnění onoho problému či poznání tajů a znalostí je upřímná a pramení z hladu po poznání, hledání cesty životem a všeho, co život přináší. Osobní tvůrčí růst, dennodenní tvorba, snaha propojování s vesmírem, tajemství a studium kabaly, to vše by mělo odrážet mé tvůrčí snažení, osobní život, myšlení i chování. D. Ř.

Cesta bratří, akryl/tuš, 42 × 65 cm, 2016
Větévky akácie a olivy, akryl/tuš, 42 × 65 cm, 2016
Hledající, akryl, sololit, 60 × 92 cm, 2015
Hommages Hiram, akryl/pastel, karton, 43 × 33 cm, 2017
Hommages Hiramus, akryl/pastel, 43 × 32 cm, 2017
Jakobův žebřík, akryl/olej, sololit, 60 × 92 cm, 2015
Jánus – Moudrost, Síla, Krása, suchá jehla, 2013
Madona modrá, akvatinta, 30 × 19 cm, 2016
Madonka – královna, suchá jehla, 12 × 8 cm, 2016
Madonka III, mezzotinta, 16 × 10 cm, 2016
Mezi světly, akryl/sepie/inkoust, karton, 34 × 49 cm, 2016
Mystická rodina, suchá jehla/lept, akvatinta, 30 × 19 cm, 2016
Oslava Hirama, akryl, 43 × 33 cm, 2017
PF 2016 mini
PF 2016
PF 2015
Smíšená L. I, akryl/inkoust, 30 × 42 cm, 2015
Smíšená L., suchá jehla, 14,5 × 9,5 cm, 2015
Společná L., akryl/inkoust, 33 × 47 cm, 2016
Studený měsíc, akryl/olej, sololit, 60 × 92 cm, 2015
Vatikánské zahrady, akryl/inkoust, 33 × 46 cm, 2016
Za hradbami, akryl/inkoust, 30 × 34 cm, 2016
Zrození nového zednáře, mezzotinta, 10 × 6 cm, 2016